Mint Şişli

Mint Şişli
ENERJİ TASARRUFU
ENERJİ TASARRUFU

TuREEFF, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilip “Temiz Teknoloji Fonu” CTF (Clean Technology Fund) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve konutlarda enerji verimliliği projelerinin gerçekleştirilmesine finansal destek sağlayan bir çerçeve operasyonudur.

Avrupa İmar Kalkınma Bankası Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı (TuREEFF), başarılı proje finansmanı örneklerinden gösterdiği Mint Şişli projesini B sınıfı enerji performansına sahiptir.

Bu projede oturanlar daha düşük enerji faturaları öderken daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olacaklar. Böylece hem ülke ekonomisine hem de aile bütçelerine katkıda bulunurken, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini bertaraf etmeye yönelik katkı sağlamış olacaklar. Karbon emisyonu düşürüldüğü için projenin bulunduğu bölgeye de çevresel anlamda olumlu etkileri olacak. Bu proje, enerji verimliliği perfomansıyla bölgede önemli bir örnek teşkil etmektedir.

MİNT iletişim formu aydınlatma metnini okudum anladım