İSTANBUL KONUT PİYASASI TEMMUZ 2022 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:18

By Posted on 0 Comments3min read75 views
İSTANBUL KONUT PİYASASI TEMMUZ 2022 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:18

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2022 NO 18

İstanbul özelinde, Mayıs ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, aylık bazda %13,10; yıllık bazda ise %170,21 oranında gerçekleşmiştir. Geriye dönük 12 yıllık dönemde İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık ortalama toplam getirisi (%24,32), altın (%25,97) dışındaki finansal yatırım araçlarının getirilerinden daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörler; seçilecek yatırım aracının güvenilir/ bilinir olması, düzenli getirisinin olması ve getirisinin yüksek olması şeklinde sıralanabilir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2022 NO 18

İstanbul’daki konut fiyatları Mayıs ayında 19.615 TL/m2 ve 1.255 ABD Dolar/m2 olarak ölçülmüştür. Yerel para bazında konut fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 194 oranında, Amerikan doları karşılığı ise yine yüzde 57 oranında artış yaşanmıştır. MintLab tarafından İstanbul’da 2022 yılı Mayıs ayı konut satış sayıları ve konut ortalama satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan «Konut Satış İşlem Hacmi» düzeyi ise 43,4 milyar TL’dir. İlgili aydaki satış işlem hacmi, önceki ayın 2,1 milyar TL altında gerçekleşmiştir. (Kaynak: TÜİK & MITLAB)

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2022 NO 18

İstanbul’da Haziran ayı içerisinde 27.998 adet konut satışı (tarihsel ortalama: 20.335 adet) gerçekleştirilmiştir. Haziran ayındaki satışların %27’si ilk el satışlardan, %73’ü ise ikinci el satışlardan oluşmaktadır. İstanbul’da satılan her ilk el konuta karşılık 2,69 adet ikinci el konut satışı yapılmıştır. Diğer taraftan, İstanbul’da Haziran ayında gerçekleştirilen 6.674 adetlik toplam ipotekli satışın yüzde 22’si (1.440 adet) ilk el konutlarda; yüzde 78’lik (5.234 adet) kısmı ise ikinci el konutlardadır. İstanbul’da ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payı %24 düzeyindedir. İpotekli satışlar ile konut kredi faiz oranı arasında ise -0,71 oranında bir korelasyon söz konusudur. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2022 NO 18

İstanbul’da Haziran ayında yabancıya yapılan konut satışları 8.630 adet olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’daki satışlar toplam yabancıya satılan konutların %45’ini oluşturmuştur. Haziran ayındaki satış düzeyinin bir önceki aydan 1.455 adet daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Döviz kuru ile yabancıların konut alımları arasında +0,83 düzeyinde ilişki olduğu söylenebilir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

 

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2022 NO 18

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mayıs ayı Türkiye geneli «İnşaat Maliyet Endeksi» verilerine göre, inşaat maliyetleri aylık %3,97 oranında, yıllık ise %105,73 oranında artmıştır. İnşaat maliyet endeksi ile dolar kuru arasındaki korelasyon düzeyinin +0,98 olması, kurdaki değişkenliğin inşaat girdi maliyetleri üzerinde mutlak etkin olduğu gerçeğini de göstermektedir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

What do you think?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Comments Yet.

Previous
İSTANBUL KONUT PİYASASI HAZİRAN 2022 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:17
İSTANBUL KONUT PİYASASI TEMMUZ 2022 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:18