KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 5 AVANTAJI

By Posted on 0 Comments3min read122 views
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 5 AVANTAJI

 

Çevremizdeki her şey gibi kentler de eskiyor. Ancak kentleri yenilemek dolabımızdaki bir kazağı yenilemek kadar kolay değil elbette. İçinde yaşadığımız apartmanların ömrünü giderek doldurması sebebiyle son yıllarda, özellikle depremle yaşayan İstanbullular başta olmak üzere “kentsel dönüşüm” kavramını duymayan kalmadı.

Kentsel dönüşüm medyada yer aldığı haliyle iyi ya da kötü anlamlara sahip olabilirken kavramın orijinal şehircilik terimi olarak anlamı aslında “eskiyen kent dokusunun farklı yöntemlerle yenilenmesi”. Yöntemler ise yenilenecek dokunun karakteristiğine göre değişiyor. Tarihi dokuların yenilenme biçimleri başkayken yakın tarihli standart betonarme konutların yenilenme yöntemleri daha farklı. Elbette kentsel dönüşümde kent dokusunun önemi büyük ancak en az yapılar kadar önemli olan bir şey var ki o da yenilenecek dokuda yaşayan kentliler. Hem kentlilerin hem de kentlerin yaşamına büyük etkisi olan bu olgunun beş önemli avantajını sizin için derledik.

Eskiyen yapılar yenilenir ve daha çevre dostu bir hale gelir
Kentsel dönüşümün en önemli avantajlarından biri kentlerdeki eskiyen konut dokusunun hem insanlar hem de çevre için daha sağlıklı hale gelmesidir. Bugün kentlerin büyük kısmını oluşturan betonarme yapılar yıllar içinde kullanım ve çevresel etkiler sebebiyle eskir ve sağlıklı bir yapının gereklerini yerine getirememeye başlar. Kentsel dönüşüm ile birlikte bu binalar, yerel yönetimlerin de desteğiyle daha insan ve çevre dostu bir yapıya kavuşabilir. Su ve elektriğini doğal ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edebilecek şekilde inşa edilebilir. “Yeşil bina”ların artması uzun vadede kent yaşamının kalitesini yükseltebilir.

Binalar deprem, sel vb. afetlere karşı daha güçlü bir yapıya kavuşur
Afetlerin büyük kısmı öngörülemese de onlara karşı hazırlık yapmak daima mümkündür. Deprem bölgesinde olan bir ülke için de yapıların depreme dayanıklı olması büyük önem taşır. Ayrıca yapıların dayanıklı ve sağlam olması can ve mal kayıplarının önüne geçer. Dayanıklı yapılar afet durumlarında hem ülke ekonomisinin hem de bireylerin göreceği zararı en aza indirir.

Kentlilerin can ve mal güvenliği korunur
Kentin fiziksel yapısından daha önemli olan şey ise kentte yaşayanların can güvenliğidir. Eskiyen yapılar hem içinde oturanlar hem de çevrede yaşayanlar için tehdit unsuru haline gelebilir. Özellikle bir afet durumunda can ve mal kayıplarının önüne geçmek zorlaşır. Bu sebeple eskiyen yapıların ömrünü doldurmadan yeniden inşa edilmesi, kentlilerin daha güvenli bir habitatta yaşamasına olanak tanır.

Yapılar değer kazanır
Kent ekonomisinin temel taşlarından biri konut piyasasıdır. Ne var ki konutlar eskidikçe değer kaybeder; hem kiralama hem de satışlarda konut sahipleri konutlarını ve iş yerlerini talep ettikleri fiyatlara veremezler. Bir bölgenin tamamında eskime söz konusuysa bölgede köhneleşme baş gösterir ve bölge giderek çöküntü alanı haline gelebilir. Bu sebeple yapıların yenilenmesi hem konut sahiplerine hem de bir bütün olarak kente katkı sağlar.

Kentsel altyapı yenilenir
Kentlerde zamanla binalar kadar yollar, duraklar, kaldırımlar ve kentsel altyapı da eskir. Kentsel altyapı düzenli aralıklarla şehre hizmet veren kuruluşlar tarafından yenilenir.  Belediyeler ve Karayolları Müdürlüğü gibi kurumlar ise kaldırımlar ve yolların bakımıyla yükümlüdür. Özellikle ada bazında yapılan dönüşüm çalışmalarında özel kurumlar ve yerel yönetimler birlikte çalışarak hem kentsel yapıyı hem de konut dokusunu bir arada yeniler.  Bu sayede plansız yapılaşma ile göz ardı edilmiş olan yeşil alan, çocuk oyun alanı ya da geniş kaldırımlar hayatın içine yeniden dahil edilir; bölge sakinlerinin gündelik hayatı olumlu yönde etkilenir ve daha keyifli bir yaşam alanı ortaya çıkar.

 

 

 

 

 

What do you think?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Comments Yet.

Previous
GERİ KAZANIM ÇÖZÜMLERİ:YUKARI DÖNÜŞÜM, GERİ DÖNÜŞÜM, AŞAĞI DÖNÜŞÜM
KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 5 AVANTAJI