KURUMSAL SORUMLULUK
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ
Kurumsal sorumluluk anlayışımız aşağıdaki temel ilkelere dayanır;
  • MİNT olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm bölgelerde, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile birlikte büyük bir titizlikle yerine getirmeye gayret gösteririz.
  • Tüm faaliyetimizde çevresel etkileri göz önünde bulundururak çevre bilinciyle hareket ederiz.
  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek için her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirleyerek işe başlarız.
  • Şirketimizin, hukuki yükümlülüklerin dışında çevreye katkısı olan süreçlere, çevre dostu gelişmelere değer sağlayarak çevre bilincinin yaygınlaşması için destek vermesini görev biliriz.
  • MİNT kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi anlayışımızda, toplumsal gelişim ana odaktır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın, gönüllülük esasına göre sosyal ve toplumsal faaliyetlerde yer almasını sağlarız.
  • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmelerine önem veririz.
  • Ülkemizin, kültür ve geleneklerine duyarlı hareket eder, tüm yasalara saygılı ve uygun davranırız.
  • Şirketimizin faaliyetlerinde, uluslararası standartları ve uygulamaları esas almasına ve bu doğrultuda sertifikalaştırmasına teşvik ederiz.
BİLGİ TALEP FORMU

MİNT iletişim formu aydınlatma metnini okudum anladım

Ticari Elektronik İleti İzni aydınlatma ve Onay Metni'ni okudum, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.
EvetHayır

TİCARİ İLETİŞİM İZNİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İzin vermeniz halinde Mint, bağlı şirketleri ve iştirakleri; doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama, promosyon, reklam, satış, anket ve benzeri amaçlarla, kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, mektup, telefon, otomatik arama, whatsup ve benzeri internet uygulamaları üzerinden sizlere ticari elektronik ileti gönderebilecek ayrıca hizmet sağlayıcı bilgi sisteminde ilgili verilerinizi muhafaza edebilecek ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca işleyebilecektir.

Mersis No: 0464065878900029

Telefon No: +90 212 288 00 00

Merkezi: Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Cad. No:4/24 Mint Metro Kağıthane İstanbul

SMS izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; İPTAL yazıp 0549 525 75 00 numaraya SMS gönderebilirsiniz.

E-mail ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; info@mint.ist adresine mail gönderebilirsiniz.

MİNT iletişim formu aydınlatma metnini okudum anladım

Ticari Elektronik İleti İzni aydınlatma ve Onay Metni'ni okudum, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.
EvetHayır

TİCARİ İLETİŞİM İZNİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İzin vermeniz halinde Mint, bağlı şirketleri ve iştirakleri; doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama, promosyon, reklam, satış, anket ve benzeri amaçlarla, kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, mektup, telefon, otomatik arama, whatsup ve benzeri internet uygulamaları üzerinden sizlere ticari elektronik ileti gönderebilecek ayrıca hizmet sağlayıcı bilgi sisteminde ilgili verilerinizi muhafaza edebilecek ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca işleyebilecektir.

Mersis No: 0464065878900029

Telefon No: +90 212 288 00 00

Merkezi: Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Cad. No:4/24 Mint Metro Kağıthane İstanbul

SMS izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; İPTAL yazıp 0549 525 75 00 numaraya SMS gönderebilirsiniz.

E-mail ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; info@mint.ist adresine mail gönderebilirsiniz.