KURUMSAL SORUMLULUK
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ
Kurumsal sorumluluk anlayışımız aşağıdaki temel ilkelere dayanır;
  • MİNT olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm bölgelerde, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile birlikte büyük bir titizlikle yerine getirmeye gayret gösteririz.
  • Tüm faaliyetimizde çevresel etkileri göz önünde bulundururak çevre bilinciyle hareket ederiz.
  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek için her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirleyerek işe başlarız.
  • Şirketimizin, hukuki yükümlülüklerin dışında çevreye katkısı olan süreçlere, çevre dostu gelişmelere değer sağlayarak çevre bilincinin yaygınlaşması için destek vermesini görev biliriz.
  • MİNT kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi anlayışımızda, toplumsal gelişim ana odaktır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın, gönüllülük esasına göre sosyal ve toplumsal faaliyetlerde yer almasını sağlarız.
  • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmelerine önem veririz.
  • Ülkemizin, kültür ve geleneklerine duyarlı hareket eder, tüm yasalara saygılı ve uygun davranırız.
  • Şirketimizin faaliyetlerinde, uluslararası standartları ve uygulamaları esas almasına ve bu doğrultuda sertifikalaştırmasına teşvik ederiz.
BİLGİ TALEP FORMU