KURUMSAL SORUMLULUK
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLKELERİMİZ
Kurumsal sorumluluk anlayışımız aşağıdaki temel ilkelere dayanır;
  • MİNT olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm bölgelerde, topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile birlikte büyük bir titizlikle yerine getirmeye gayret gösteririz.
  • Tüm faaliyetimizde çevresel etkileri göz önünde bulundururak çevre bilinciyle hareket ederiz.
  • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek için her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirleyerek işe başlarız.
  • Şirketimizin, hukuki yükümlülüklerin dışında çevreye katkısı olan süreçlere, çevre dostu gelişmelere değer sağlayarak çevre bilincinin yaygınlaşması için destek vermesini görev biliriz.
  • MİNT kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi anlayışımızda, toplumsal gelişim ana odaktır. Bu doğrultuda çalışanlarımızın, gönüllülük esasına göre sosyal ve toplumsal faaliyetlerde yer almasını sağlarız.
  • Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hareket etmelerine önem veririz.
  • Ülkemizin, kültür ve geleneklerine duyarlı hareket eder, tüm yasalara saygılı ve uygun davranırız.
  • Şirketimizin faaliyetlerinde, uluslararası standartları ve uygulamaları esas almasına ve bu doğrultuda sertifikalaştırmasına teşvik ederiz.
BİLGİ TALEP FORMU

MİNT iletişim formu aydınlatma metnini okudum anladım

MİNT iletişim formu aydınlatma metnini okudum anladım