ORGANİZASYON ŞEMASI
YENİ NESİL ŞEHİR
SİNAN ÇAM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Consultancy Istanbul kurucusu Sinan ÇAM, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra, Aralık 1987’de Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1991’de Bankalar Yeminli Murakıbı olmuştur. Meslek yaşamında 25 yılını doldurduktan sonra, Kıdemli Bankalar Yeminli Başmurakıplığı görevini ifa ederken 2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan emekli olmuştur.

25 yıllık meslek yaşamı içerisinde çok sayıda banka, faktoring, şirketi, leasing vb şirketin denetiminde bulunmuş, denetim ekip başkanlığı yapmış, 2003 yılında Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı yapmış, 1 yıl süre ile İngilter’de mesleki araştırma ve inceleme faaliyetinde bulunmuş, 1991-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Bankacılık Hukuku ile Banka Bilançolarının Tahlil ve Analizi konularında yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermiş, ayrıca, bilirkişilik faaliyetlerinde bulunmuştur.

Sinan ÇAM, gerek 1995 gerekse de 2000-2001 yıllarında ülkemizde yaşanan finansal kriz dönemlerinde çok sayıda sorunlu bankada inceleme ve denetimlerde bulunmuş ve finansal krizler ve kriz yönetimi konularında önemli tecrübeler edinmiştir.

2013 yılında emekli olmasını müteakiben kurduğu Consultancy Istanbul isimli danışmanlık şirketi çatısı altında mesleki birikim ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir. Bankacılık, faktoring, leasing, varlık yönetimi gibi alanlardaki danışmanlık hizmetlerini yanısıra, çok sayıda finansal şirkette yönetim kurulu üyeliği de bulunmaktadır. Ayrıca, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonunda bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Sinan ÇAM, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına ve Bağımsız Denetçi ruhsatına sahiptir. Çeşitli dergi ve gazetelerde, mesleki konularda çok sayıda makale yayımlamıştır.

SEFER
ALTIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

1988 yılında Gazi Üniversitesi Kamu yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Bankacılık hayatına 1989 yılında Emlak Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak başlamış ve şube müdürü olarak devam etmiştir. 1991 de Frankfurt’ta türev piyasalar sertifika programına katılmıştır. 1998 yılında Tekstilbank’ta önce Şube Müdürü ardından Pazarlama Koordinatörü olarak görev almıştır. 2004 yılında Altınbaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren, halka açık Creditwest Faktoring A.Ş.’nin 10 yıl boyunca Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 2014 yılı Mayıs ayında Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş. ’yi kurmuştur.

ÖZGÜR
DOĞAN
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. Profesyonel hayata 1998 yılında Tekstilbank’ta MT olarak başlamıştır ve müfettiş olarak 2003 yılı sonuna kadar görevine devam etmiştir. 2004 Ocak ayında Altınbaş Holding bünyesindeki Creditwest Faktoring A.Ş.’de CFO olarak göreve başlamıştır. 2016 yılının Ocak ayında Creditwest’ten ayrılarak Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş’ e Genel Müdür olarak katılmıştır ve halen görevine devam etmektedir.

TOLGA
KARAŞAHİN
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu, 1999 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı ve inşaat yüksek mühendisi ünvanını aldı. 1997 Yılında BAYTUR-Weidleplan Ortaklığı’nda iş hayatına başladı. Sırasıyla 1999 – 2005 yılları arasında Tepe İnşaat A.Ş ve 2005-2006 yılları arasında Eren Holding’te Havalimanları, fabrikalar, enerji santrallari ve alışveriş merkezleri projelerinde görev aldı. 2006-2015 yılları arasında MULTI TURKMALL ve TURKMALL Gayrimenkul Yatırım A.Ş’ bünyesinde yurt içi ve yurtdışında (ÇİN, GÜRCİSTAN, BOSNA) bir çok projenin (Forum ve Novada ön adıyla başlayan alışveriş merkezleri, ofis, hastane içeren mix use projeler) İnşaat Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Tolga Karaşahin 2016 yılının Nisan ayında Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş’ ne katılmıştır.

GAMZE
TOPALOĞLU
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi

2000 senesinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatının ilk 5 yılında yurt dışında yaşadı ve çalıştı. Daha sonra, 2005-2007 yılları arasında Türkiye’nin öncü inşaat firmalarından biri olan Koray İnşaat’ta Teknik Ofis Şefi; 2007-2017 seneleri arasında ise uluslararası faaliyet gösteren yatırımcı firma Multi Turkmall ve Turkmall Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesinde Projelerden sorumlu Teknik Müdür olarak yurt içi ve yurt dışında (Kazakistan, Gürcistan, Irak) birçok Alışveriş Merkezi ve Karma Kullanım projelerinde görev yaptı. 2017 Nisan ayından itibaren Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş’de Dizayn Direktörü olarak çalışmaya devam etmektedir.

BİLGİ TALEP FORMU