ORGANİZASYON ŞEMASI
YENİ NESİL ŞEHİR
SEFER ALTIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
1988 yılında Gazi Üniversitesi Kamu yönetimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Bankacılık hayatına 1989 yılında Emlak Bankası’nda müfettiş yardımcısı olarak başlamış ve şube müdürü olarak devam etmiştir. 1991 de Frankfurt’ta türev piyasalar sertifika programına katılmıştır. 1998 yılında Tekstilbank’ta önce Şube Müdürü ardından Pazarlama Koordinatörü olarak görev almıştır. 2004 yılında Altınbaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren, halka açık Creditwest Faktoring A.Ş.’nin 10 yıl boyunca Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 2014 yılı Mayıs ayında Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş. ’yi kurmuştur. Pazarlama ve Dış İlişkilerden sorumludur.
SİNAN ÇAM
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Consultancy Istanbul kurucusu Sinan ÇAM, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra, Aralık 1987’de Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1991’de Bankalar Yeminli Murakıbı olmuştur. Meslek yaşamında 25 yılını doldurduktan sonra, Kıdemli Bankalar Yeminli Başmurakıplığı görevini ifa ederken 2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan emekli olmuştur.
İyi derecede İngilizce bilen Sinan ÇAM, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına ve Bağımsız Denetçi ruhsatına sahiptir. Çeşitli dergi ve gazetelerde, mesleki konularda çok sayıda makale yayımlamıştır.
ÖZGÜR
DOĞAN
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. Profesyonel hayata 1998 yılında Tekstilbank’ta MT olarak başlamıştır ve müfettiş olarak 2003 yılı sonuna kadar görevine devam etmiştir. 2004 Ocak ayında Altınbaş Holding bünyesindeki Creditwest Faktoring A.Ş.’de CFO olarak göreve başlamıştır. 2016 yılının Ocak ayında Creditwest’ten ayrılarak Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş’ bünyesine Mali ve İdari İşlerden sorumlu hissedar olarak katılmıştır.

TOLGA
KARAŞAHİN
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi

1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu, 1999 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamladı ve inşaat yüksek mühendisi ünvanını aldı. 1997 Yılında BAYTUR-Weidleplan Ortaklığı’nda iş hayatına başladı. Sırasıyla 1999 – 2005 yılları arasında Tepe İnşaat A.Ş ve 2005-2006 yılları arasında Eren Holding’te Havalimanları, fabrikalar, enerji santrallari ve alışveriş merkezleri projelerinde görev aldı. 2006-2015 yılları arasında MULTI TURKMALL ve TURKMALL Gayrimenkul Yatırım A.Ş’ bünyesinde yurt içi ve yurtdışında (ÇİN, GÜRCİSTAN, BOSNA) bir çok projenin (Forum ve Novada ön adıyla başlayan alışveriş merkezleri, ofis, hastane içeren mix use projeler) İnşaat Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Tolga Karaşahin 2016 yılının Nisan ayında Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş’ bünyesine İnşaatlardan sorumlu hissedar olarak katılmıştır.

GAMZE
TOPALOĞLU
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi

2000 senesinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Meslek hayatının ilk 5 yılında yurt dışında yaşadı ve çalıştı. Daha sonra, 2005-2007 yılları arasında Türkiye’nin öncü inşaat firmalarından biri olan Koray İnşaat’ta Teknik Ofis Şefi; 2007-2017 seneleri arasında ise uluslararası faaliyet gösteren yatırımcı firma Multi Turkmall ve Turkmall Gayrimenkul Yatırım A.Ş. bünyesinde Projelerden sorumlu Teknik Müdür olarak yurt içi ve yurt dışında (Kazakistan, Gürcistan, Irak) birçok Alışveriş Merkezi ve Karma Kullanım projelerinde görev yaptı. 2017 Nisan ayında Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş’ bünyesine Dizayn ve İş Geliştirmeden sorumlu hissedar olarak katılmıştır.

burcak
BURÇAK
ÖZDEMİR
İcracı Yönetim Kurulu Üyesi

Burçak Özdemir 1999 senesinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun oldu, Çukurova Üniversitesinden İşletme Yüksek Lisans derecesini aldı. Meslek hayatına 1999 yılında Ar-Ge Mühendisi olarak başladı. Daha sonra, bankacılık sektörüne geçerek 2004-2019 yılları arasında kariyerine sırasıyla Akbank, HSBC, Odeabank ve Burganbank’ta devam etti. Bankacılık kariyeri boyunca koçluk, satış yönetimi, iş geliştirme, performans yönetimi ve dijital bankacılık konularında çalıştı. Odeabank’ın kurucu ekibinde yer alıp, bankanın dinamik bir ortamda hızla büyümesine katkı sağladı. Burganbank’ta alternatif satış kanallarından sorumlu olarak görev alarak süreçlerin dijitalleşmesi üzerinde çalıştı. Ocak 2020 itibariyle Hun Perakende Enerji ve İnşaat A.Ş. bünyesine Satıştan sorumlu hissedar olarak katılmıştır.

BİLGİ TALEP FORMU

MİNT iletişim formu aydınlatma metnini okudum anladım

MİNT iletişim formu aydınlatma metnini okudum anladım