MİNT OFFICES ÇAĞLAYAN
LEED SERTİFİKA SİSTEMLERİ
MİNT Offices Çağlayan ofis projemiz LEED standartlarına göre tasarlandı.

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’u binalardan kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca insan hayatının yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmaktadır. Ayrıca çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar planlanmakta, inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer bina kullanıcılarına göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Geleneksel yöntemler ile inşa edilen binalar, enerji ve malzemenin %70’ini, suyun %17’sini, ormanların %25’ni tüketirler ve %33 CO2 emisyonunu arttırırlar. Geleneksel binalarda sadece %5 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır.

Yeşil Binalar ile; başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere, atıkların azaltılması, iç mekan hava kalitesinin artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün olmaktadır. Ortalama olarak Yeşil Binalar, klasik binalara göre %30 civarında daha az enerji tüketirler. Yeşil Binaların su tüketimi de oldukça düşüktür; susuz veya az su tüketen pisuarlar, verimli rezervuarlar, lavabolar ve duş bataryaları kullanarak %50’ye yakın su tasarrufu sağlanabilmektedir. Yeşil projelerde peyzaj alanlarında çeşitli stratejiler izlenerek %50 su tasarrufu kolaylıkla sağlanabilmektedir.

1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. www.new.usgbc.org/leed

Mint Offices Çağlayan projemizin verimlilik ölçüleri;

 • İç mekan su armatürlerine dayalı su tüketimi su verimliliği EPAct (Energy Policy Act,1992) standardına kıyasla %45.22 daha verimlidir.
 • İç mekan aydınlatmasından kaynaklı enerji tüketimi ASHRAE 90.1-2010 standardına kıyasla %15 daha verimlidir.
 • Binanın aydınlatma, mekanik ekipman ve bina kabuğu gibi tüm sistemleri simule edilmiştir ve Ashrae baz değerleri ile kıyaslanmıştır. Simulasyonda enerji tüketim maliyeti üzerinden hesaplama yapılmış olup binanın toplam enerji tüketiminin baz binaya kıyasla %20.2 daha verimli olduğu görülmüştür.
 • Binada kalıcı olarak kullanılan malzemelerin hammadde teminindeki sürdürülebilirlik özelliklerine bakılmıştır. Kalıcı malzemelerin bütçesel ağırlıklarına göre %30’ unun hammadde üretim ve tedariğinde sürdürülebiir uygulamalar olduğu tespit edilmiştir.
 • Binada kalıcı olarak kullanılan 29 adet farklı malzeme türünde EPD (Environmental Product Declaration – Çevresel Ürün Beyanı) bulunmaktadır.
MINT METRO VE LEED SİSTEMİ

MINT METRO projesinin tasarımında ve inşaatında LEED kriterlerine uyum sağlanarak, yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkiler önlenebilecek, kullanılan stratejiler ve sistemler sayesinde binanın operasyonu sırasında oluşacak işletim giderleri azaltılabilecektir. Ayrıca bina kullanıcılarının konforu arttırılırken, enerji ve su tasarrufu sağlayarak giderler düşürülebilecektir.

LEED Sistemi kapsamında MINT METRO projesinde uygulanan sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır;

ENTEGRE SÜREÇ

 • Su ve Enerji kaynaklarının kullanımına dair proje sorumlularıyla birlikte projenin ilk aşamalarında ön verimlilik analizleri gerçekleştirilmiş ve proje tasarımı bu veriler ile yönlenmiştir.

KONUM VE ULAŞIM

 • MINT METRO kullanıcıları yürüme mesafesinde bulunan toplu taşıma imkanlarından yararlanabilmekte ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılara erişebilmektedir.
 • Çevre dostu araç kullanımını desteklemek için otopark alanlarına elektrikli araç şarj istasyonları yerleştirilmiştir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ

 • Otopark alanları bodrum katlarda kurgulanmıştır. Bu sayede üstü açık araç park alanlarının neden olacağı ısınma engellenerek, bölgede ısı adası etkisi oluşmasının önüne geçilmiştir.
 • Bitişik nizam ve yol hizasına yakın konumdaki binanın inşaat faaliyetleri sırasında çevreye olumsuz etkinin önüne geçebilmek için bir çok önlem alınmıştır.

SU VERİMLİLİĞİ

 • Az su tüketen verimli bataryaların ve rezervuarların kullanılması ile su tüketiminde uluslararası EPA (Environmental Protection Agency) standartlarına göre %40’ ın üzerinde su tasarrufu sağlanmaktadır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 • Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma – mekanik otomasyon tasarım ve seçimlerinde Amerikan enerji verimliliği standardı (ASHRAE 90.1.2010) gereklilikleri ön planda tutulmuştur. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış bina sistemlerinin enerji sarfiyatları, seçimi yapılan cihazların verimlilikleri üzerinden değerlendirilerek olası verimsizlikler daha tasarım aşamasında belirlenerek düzeltilmiş ve enerji verimliliğinde optimum çözümler sağlanmıştır. Bu sayede bina kullanıcılarının konforundan ödün vermeden giderler en aza indirilecektir.
 • Binadaki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test (Commissioning) prosedürlerine uygun olarak denetlenmiştir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler bu sayede hem arzu edilen performans ve konfor seviyesini sağlayacak, hem de gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla operasyonel maliyeti en aza indirecektir.

MALZEME ve KAYNAKLAR

 • Binada kullanılan inşaat malzemelerinde sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlar öncelikli olarak tercih edilmiştir.
 • Malzeme seçiminde geri dönüştürülmüş içeriği olan ve proje alanına yakın konumda üretilen / hammaddesi sağlanan malzemelere öncelik verilmiştir.
 • Proje kapsamında 20’ den fazla EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgeli malzeme kullanılmıştır. Bu sayede çevresel ve ekonomik anlamda tercih edilebilir ve üretim sürecinde oluşan çevresel etkilerin ölçüldüğü ürünlerin kullanımı teşvik edilmektedir.

İÇ MEKAN YAŞAM KALİTESİ VE KULLANICI KONFORU

 • Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana öğelerdendir. Bu kapsamda binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya, astar, yapıştırıcı, macun v.s.) içeriğindeki VOC (uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygunluğu kontrol edilmiştir.
 • İç mekanların havalandırması için ASHRAE 62.1.2010 standardına uygun olarak gerekli tasarım kriterleri projeye entegre edilmiştir. Binaların içerisine verilen taze hava oranları ASHRAE 62.1.2010 standardının üzerinde tutularak, bina kullanıcılarının sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamaları öngörülmüştür.
 • Bina tasarımında iç mekan yerleşimi planlanırken sık kullanılan alanlardaki bina sakinlerinin gün ışığından ve manzara görüşünden optimum düzeyde faydalanmalarına dikkat edilmiştir.

MİNT iletişim formu aydınlatma metnini okudum anladım

Ticari Elektronik İleti İzni aydınlatma ve Onay Metni'ni okudum, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesini onaylıyorum.
EvetHayır

TİCARİ İLETİŞİM İZNİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İzin vermeniz halinde Mint, bağlı şirketleri ve iştirakleri; doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama, promosyon, reklam, satış, anket ve benzeri amaçlarla, kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta, çağrı merkezi, mektup, telefon, otomatik arama, whatsup ve benzeri internet uygulamaları üzerinden sizlere ticari elektronik ileti gönderebilecek ayrıca hizmet sağlayıcı bilgi sisteminde ilgili verilerinizi muhafaza edebilecek ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca işleyebilecektir.

Mersis No: 0464065878900029

Telefon No: +90 212 288 00 00

Merkezi: Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Cad. No:4/24 Mint Metro Kağıthane İstanbul

SMS izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; İPTAL yazıp 0549 525 75 00 numaraya SMS gönderebilirsiniz.

E-mail ve arama izninizi iptal etmek için ücretsiz olarak; info@mint.ist adresine mail gönderebilirsiniz.