İSTANBUL KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRME RAPORU NİSAN 2023 NO:27

By Posted on 0 Comments2min read54 views
İSTANBUL KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRME RAPORU NİSAN 2023 NO:27

Raporu indirmek için MINTLAB_NİSAN 2023 NO 27

İstanbul özelinde, Şubat ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, aylık bazda %8,04; yıllık bazda ise %143,60 oranında gerçekleşmiştir. Geriye dönük 13 yıllık dönemde İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık ortalama toplam getirisi (%34,54), tüm finansal yatırım araçlarının getirilerinden daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörler; seçilecek yatırım aracının güvenilir/ bilinir olması, düzenli getirisinin olması ve getirisinin yüksek olması şeklinde sıralanabilir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_NİSAN 2023 NO 27

İstanbul’daki konut fiyatları Şubat ayında 31.802,20TL/m2 ve 1.668 ABD Dolar/m2 olarak ölçülmüştür. Yerel para bazında konut fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 130 oranında, Amerikan doları karşılığı ise yine yüzde 67 oranında artış yaşanmıştır. (Kaynak: TÜİK & MITLAB)

 

 

Raporu indirmek için MINTLAB_NİSAN 2023 NO 27

MintLab tarafından türetilen «Konut Satın Alma Gücü Endeks» verilerine göre, İstanbul’da Şubat ayında endeks değeri eşik değer olan 100’ün altında 54 puan olarak ölçülmüştür. Satın alma gücü önceki aya kıyasla %8 oranında; önceki yılın aynı ayına kıyasla da %18 oranında azalmıştır. Konut fiyatları, hane harcanabilir net geliri ve kredi faiz oranlarındaki gelişmeler konut satın alama gücü eğilimini şekillendirmektedir. (Kaynak: TCMB & MINTLAB)

 

Share

What do you think?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Comments Yet.