İSTANBUL KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRME RAPORU 2023 NO:32

By Posted on 0 Comments2min read24 views
İSTANBUL KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRME RAPORU 2023 NO:32

İstanbul özelinde, Ekim ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, aylık bazda %3,37; yıllık bazda ise %80,07 oranında gerçekleşmiştir. Geriye dönük 13 yıllık dönemde İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık ortalama toplam getirisi (%37,82), tüm finansal yatırım araçlarının getirilerinden daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörler; seçilecek yatırım aracının güvenilir/ bilinir olması, düzenli getirisinin olması ve getirisinin yüksek olması şeklinde sıralanabilir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_NO 32 

İstanbul’daki konut fiyatları Ekim ayında 44.386,50 TL/m2 ve 1.595 ABD Dolar/m2 olarak ölçülmüştür. Yerel para bazında konut fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 67 oranında, Amerikan doları karşılığı ise yine yüzde 11 oranında artış yaşanmıştır. (Kaynak: TÜİK & MITLAB)

Raporu indirmek için MINTLAB_NO 32 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim ayı Türkiye geneli «İnşaat Maliyet Endeksi» verilerine göre, inşaat maliyetleri aylık %2,20 oranında, yıllık ise %65,93 oranında artmıştır. İnşaat maliyet endeksi ile dolar kuru arasındaki korelasyon düzeyinin +0,99 olması, kurdaki değişkenliğin inşaat girdi maliyetleri üzerinde mutlak etkin olduğu gerçeğini de göstermektedir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_NO 32 

What do you think?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Comments Yet.

Previous
İSTANBUL KONUT PİYASASI AĞUSTOS 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:31
İSTANBUL KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRME RAPORU 2023 NO:32