İSTANBUL KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2023 NO:28

By Posted on 0 Comments2min read46 views
İSTANBUL KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2023 NO:28

Raporu indirmek için MINTLAB_MAYIS 2023 NO 28

İstanbul özelinde, Mart ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, aylık bazda %5,15; yıllık bazda ise %132,68 oranında gerçekleşmiştir. Geriye dönük 13 yıllık dönemde İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık ortalama toplam getirisi (%35,21), tüm finansal yatırım araçlarının getirilerinden daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörler; seçilecek yatırım aracının güvenilir/ bilinir olması, düzenli getirisinin olması ve getirisinin yüksek olması şeklinde sıralanabilir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_MAYIS 2023 NO 28

İstanbul’daki konut fiyatları Mart ayında 33.781 TL/m2 ve 1.780 ABD Dolar/m2 olarak ölçülmüştür. Yerel para bazında konut fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 120 oranında, Amerikan doları karşılığı ise yine yüzde 69 oranında artış yaşanmıştır. MintLab tarafından İstanbul’da 2023 yılı Mart ayı konut satış sayıları ve konut ortalama satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan «Konut Satış İşlem Hacmi» düzeyi ise 47,1 milyar TL’dir. İlgili aydaki satış işlem hacmi, önceki ayın 535 milyon TL altında gerçekleşmiştir. (Kaynak: TÜİK & MITLAB)

 

Raporu indirmek için MINTLAB_MAYIS 2023 NO 28

İstanbul’da Nisan ayında yabancıya yapılan konut satışları 792 adet olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’daki satışlar toplam yabancıya satılan konutların %31’ini oluşturmuştur. Nisan ayındaki satış düzeyinin bir önceki aydan 298 adet daha az olduğu gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, konut satış verisine kıyasla bir ay gecikmeli gelen yabancıların gayrimenkul alımları ise Mart ayında İstanbul için 144,58 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_MAYIS 2023 NO 28

MintLab tarafından türetilen «Konut Satın Alma ve Kiralama Maliyet Endeksleri», hane halkının İstanbul özelinde konut satın alma ve kiralama maliyetlerini ölçümlemektedir. 2017 Ocak dönemi baz alınarak (2017 Ocak=100) hazırlanan endeks değerleri, Nisan ayı itibariyle Nisan ayı itibariyle İstanbul’da barınabilmek anlamında kiralama yapılabilmesi için mevcut hane halkı harcanabilir net gelirinin ortalama 1,9 kat, konut satın alabilmek için ise mevcut gelirin ortalama 2,7 kat artması gerektiğini göstermektedir. (Not: İlgili veriler TCMB & Sahibinden.com emlak portalı üzerinden derlenmiş ve hesaplanmıştır.)

 

What do you think?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Comments Yet.

Previous
ISTANBUL HOUSING MARKET REPORT APRIL 2023 NO:27
İSTANBUL KONUT PİYASASI DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2023 NO:28