İSTANBUL KONUT PİYASASI TEMMUZ 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:30

By Posted on 0 Comments2min read42 views
İSTANBUL KONUT PİYASASI TEMMUZ 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:30

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2023 NO 30

İstanbul özelinde, Haziran ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, aylık bazda %4,49; yıllık bazda ise %90,98 oranında gerçekleşmiştir. Geriye dönük 13 yıllık dönemde İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık ortalama toplam getirisi (%36,22), tüm finansal yatırım araçlarının getirilerinden daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörler; seçilecek yatırım aracının güvenilir/ bilinir olması, düzenli getirisinin olması ve getirisinin yüksek olması şeklinde sıralanabilir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2023 NO 30

İstanbul’daki konut fiyatları Haziran ayında 37.220 TL/m2 ve 1.613 ABD Dolar/m2 olarak ölçülmüştür. Yerel para bazında konut fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 74,5 oranında, Amerikan doları karşılığı ise yine yüzde 26,1 oranında artış yaşanmıştır. (Kaynak: TÜİK & MITLAB)

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2023 NO 30

İstanbul’da Haziran ayında yabancıya yapılan konut satışları 760 adet olarak gerçekleşmiştir. İstanbul’daki satışlar toplam yabancıya satılan konutların %29’unu oluşturmuştur. Haziran ayındaki satış düzeyinin bir önceki aydan 142 adet daha az olduğu gözlemlenmiştir. Diğer taraftan, yabancıların gayrimenkul alımları ise Haziran ayında İstanbul için 70,35 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_TEMMUZ 2023 NO 30

MintLab tarafından türetilen «Konut Satın Alma ve Kiralama Maliyet Endeksleri», hane halkının İstanbul özelinde konut satın alma ve kiralama maliyetlerini ölçümlemektedir. 2017 Ocak dönemi baz alınarak (2017 Ocak=100) hazırlanan endeks değerleri, Temmuz ayı itibariyle İstanbul’da barınabilmek anlamında kiralama yapılabilmesi için mevcut hane halkı harcanabilir net gelirinin ortalama 2,1 kat, konut satın alabilmek için ise mevcut gelirin ortalama 4,1 kat artması gerektiğini göstermektedir. (Not: İlgili veriler TCMB & Sahibinden.com emlak portalı üzerinden derlenmiş ve hesaplanmıştır.)

 

 

 

 

What do you think?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Comments Yet.

Previous
İSTANBUL KONUT PİYASASI HAZİRAN 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:29
İSTANBUL KONUT PİYASASI TEMMUZ 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:30