İSTANBUL KONUT PİYASASI HAZİRAN 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:29

By Posted on 0 Comments2min read49 views
İSTANBUL KONUT PİYASASI HAZİRAN 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:29

Raporu indirmek için MINTLAB_HAZİRAN 2023 NO 29

İstanbul özelinde, Nisan ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, aylık bazda %4,66; yıllık bazda ise %119,64 oranında gerçekleşmiştir. Geriye dönük 13 yıllık dönemde İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık ortalama toplam getirisi (%35,78), tüm finansal yatırım araçlarının getirilerinden daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Yatırım aracı seçiminde rol oynayan en önemli faktörler; seçilecek yatırım aracının güvenilir/ bilinir olması, düzenli getirisinin olması ve getirisinin yüksek olması şeklinde sıralanabilir. (Kaynak: TÜİK & TCMB)

Raporu indirmek için MINTLAB_HAZİRAN 2023 NO 29 

İstanbul’daki konut fiyatları Nisan ayında 35.114,50 TL/m2 ve 1.818 ABD Dolar/m2 olarak ölçülmüştür. Yerel para bazında konut fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 103 oranında, Amerikan doları karşılığı ise yine yüzde 54 oranında artış yaşanmıştır. .(Kaynak: TÜİK & MITLAB)

Raporu indirmek için MINTLAB_HAZİRAN 2023 NO 29 

MintLab tarafından türetilen «Konut Satın Alma ve Kiralama Maliyet Endeksleri», hane halkının İstanbul özelinde konut satın alma ve kiralama maliyetlerini ölçümlemektedir. 2017 Ocak dönemi baz alınarak (2017 Ocak=100) hazırlanan endeks değerleri, Haziran ayı itibariyle İstanbul’da barınabilmek anlamında kiralama yapılabilmesi için mevcut hane halkı harcanabilir net gelirinin ortalama 2,2 kat, konut satın alabilmek için ise mevcut gelirin ortalama 3,2 kat artması gerektiğini göstermektedir. (Not: İlgili veriler TCMB & Sahibinden.com emlak portalı üzerinden derlenmiş ve hesaplanmıştır.)

What do you think?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

No Comments Yet.

Previous
ISTANBUL HOUSING MARKET REPORT MAY 2023 NO:28
İSTANBUL KONUT PİYASASI HAZİRAN 2023 DEĞERLENDİRME RAPORU NO:29